Pomoc w załatwieniu wszelkich formalności

Nasz dom pogrzebowy oferuje pomoc w załatwieniu wszystkich formalności związanych z pogrzebem, zarówno od strony organizacyjnej, jak i urzędowej. W zakres naszych usług wchodzi:

• skontaktowanie Rodziny Zmarłego z grabarzem,
• dopełnienie formalności urzędowych dotyczących pogrzebu, transportu zwłok (również z zagranicy), uzyskanie aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego (jest on podstawą do uzyskania zasiłku pogrzebowego oraz świadczenia z tytułu ubezpieczenia),
pomoc w uzyskaniu zasiłku pogrzebowego (zebranie i złożenie wymaganych dokumentów w imieniu Rodziny) – wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi obecnie 4 tysiące złotych i jest on wypłacany z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakładu Emertytalno-Rentowego MSW,
• pomoc w załatwieniu formalności w zarządach cmentarzy (rezerwacje terminów, formalności związane z pochówkiem),
załatwienie opłat i zarezerwowanie terminów w Kancelariach Kościelnych,
• polecenie miejsca na organizację stypy w zaprzyjaźnionych lokalach usługowych (możliwe pośrednictwo w rezerwacji),
• dostarczenie kwiatów na pogrzeb (kwiatów ciętych, bukietów, wieńców i wiązanek pogrzebowych) z własnej kwiaciarni.

 

wybór trumny

 

Jakie dokumenty są potrzebne do organizacji pogrzebu?

W celu dopełniania formalności związanej z organizacją pogrzebu, pozyskaniem aktu zgonu oraz zasiłku pogrzebowego, Rodzinę prosi się o dostarczenie:

• karty zgonu wystawionej przez lekarza,
• dowodu osobistego osoby zmarłej, legitymacji emeryta lub rencisty lub odcinka emerytury bądź renty,
• dowodu osobistego współmałżonka osoby zmarłej,
• dowodu osobistego osoby zlecającej usługę pogrzebową,
• legitymacji ZUS, KRUS, MSW lub zaświadczenia z zakładu pracy osoby zmarłej.